ACTIVATE SIM

RWG Mobile yn partneru gyda darlledwr cenedlaethol

12th June 2017

Mae’r ddêl gyda S4C yn paratoi’r ffordd ar gyfer cydweithredu yn y dyfodol gyda rhwydwaith ffonau symudol Cymreig

Mae’r rhwydwaith symudol bwrpasol gyntaf yng Nghymru, RWG Mobile, wedi cyhoeddi partneriaeth strategol newydd gyda’r darlledwr cenedlaethol, S4C, a ddylai weld y ddau bartner yn datblygu galluoedd, cynnwys a llwyfannau digidol newydd gyda’i gilydd.

Gallai’r bartneriaeth gyntaf o’i math olygu y gall RWG gynnig pecyn unigryw i’w gwsmeriaid yn fuan i dderbyn cynnwys S4C megis darllediadau o ddigwyddiadau chwaraeon byw. I S4C mae hyn yn golygu datblygu cynnwys ar gyfer cyfryngau newydd a gwahanol, ac yn gallu cyfathrebu’n uniongyrchol gyda gwylwyr gan ddefnyddio RWG.

I RWG Mobile mae’r bartneriaeth hefyd yn dod ar gefn menter debyg a chefnogaeth ariannol gan y buddsoddwyr Cyllid Cymruynghyd â buddsoddiad gan is-gwmni masnachol S4C, SDML.

Mae RWG Mobile, a lansiodd rhwydwaith telathrebu symudol graddfa lawn gyntaf y genedl llai na blwyddyn yn ôl, wedi’i ddylunio yn benodol ar gyfer pobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru. Mae’r cwmni’n bwriadu sicrhau 90,000 o gwsmeriaid newydd yn y dair mlynedd gyntaf.

Gydag un o bob deg o ddefnyddwyr yng Nghymru yn cysylltu at y rhyngrwyd drwy ffôn symudol yn unig, y gyfran uchaf ymysg y gwledydd datganoledig ac yn fwy na dwywaith cyfartaledd y DU, mae Phrif Swyddog Gweithredol a sylfaenydd RWG Mobile, Andrew Davies, yn credu bod S4C mewn sefyllfa unigryw i fanteisio ar gynnig RWG. Dywedodd Mr Davies: “Mae yna synergeddau ac arbenigedd clir gan S4C a RWG yn gyffredin. Drwy ddwyn ynghyd cwmni cyfryngau blaenllaw a rhwydwaith symudol cyntaf Cymru rydym yn agor y drws i greu cwmni cyfathrebu traws-lwyfan gwych ar gyfer y dyfodol.

“Ein nod yw rhannu gwybodaeth a datblygu ein galluoedd gyda’n gilydd. Mae RWG Mobile, fel S4C, yn ymwneud â darparu gwasanaeth sydd wedi’i deilwra i gwsmeriaid yng Nghymru ac sy’n adlewyrchu eu bywydau. Mae’r rhwydweithiau ffonau symudol mwy yn defnyddio eu maint a’u grym prynu i drosoledd cytundebau a chynigion o lawer o wahanol ddarparwyr, fel tocynnau i gyngherddau neu ddigwyddiadau chwaraeon er enghraifft, ond nid yw’r cynigion hyn bob amser yn berthnasol i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru. Mae ein model yn seiliedig ar bartneriaethau lleol ac, wrth i’n sylfaen tanysgrifiwr dyfu, byddwn yn datblygu rhaglen cymhelliant sy’n diwallu anghenion ein defnyddwyr.”

Mae RWG Mobile yn darparu cyfathrebu symudol trwy eu cerdyn SIM eu hunain sy’n cynnig gwasanaeth dros Cymru gyfan a’r DU yn ogystal â gallu crwydro rhyngwladol a chysylltiad 4G heb unrhyw gost ychwanegol. I gyd-fynd â’r gwasanaeth mae’r cwmni wedi datblygu a lansio app y gellir ei lawrlwytho i smartphones a thabledi Apple ac Android, sy’n galluogi cwsmeriaid i ddefnyddio rhifau lluosog i wneud ac i dderbyn galwadau dros y rhyngrwyd gan ddefnyddio cysylltiad Wi-Fi.

Meddai Andrew Davies: “Bydd y cymunedau busnes a ffermio yng Nghymru yn gwerthfawrogi gwerth a manteision yr app gan ei fod yn caniatáu i alwadau gael eu gwneud gan ddefnyddio eu rhif busnes lle mae signalau symudol yn wan, gan helpu i negyddu effaith drwg-enwog y ‘mannau gwan’ yng Nghymru.”

Dywedodd Elin Morris, Cyfarwyddwr Corfforaethol a Masnachol S4C: “Mae’r bartneriaeth yma gyda RWG yn golygu y gallu gwylwyr S4C wylio ein cynnwys heb ddefnyddio lwfans data eu ffonau symudol. Mae hyn yn fantais ffantastig pan mae rhywun yn ystyried cymaint o rygbi a pêl-droed sy’n cael ei wylio ar ddyfeisiadau symudol.”

Ychwanegodd Phil Barnes, SwyddogGweithredolBuddsoddiCyllidCymru: “Mae’nwychiweithiogydadau o frandiauCymreigllwyddiannusar y bartneriaeth hon. Bydd y cytundeb o fudd go iawn, nidynunigi’rcwmnïauondhefydi’wcwsmeriaid a chynulleidfaoeddyngNghymru.”

If you continue to use this website, you give permission for RWG Mobile to use cookies. Mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close