ACTIVATE SIM

RWG Mobile yn cyhoeddi cynlluniau i fynd i’r afael âg ardaloedd signal gwan sy’n effeithio cymunedau ffermio

24th July 2017

Bydd rhwydwaith symudol bwrpasol gyntaf Cymru RWG Mobile yn cyhoeddi ar 25 Gorffennaf, 2017 cynlluniau i fynd i’r afael â’r diffyg signal sy’n bodoli mewn rhannau o Gymru ac yn effeithio’n drwm ar gymunedau gwledig a ffermio.

Mae RWG Mobile, a lansiodd rwydwaith telathrebu symudol gyntaf y genedl ar raddfa lawn un flwyddyn yn ôl yn Sioe Frenhinol Cymru 2016, yn barod i gyflwyno ei menter busnes cyntaf. Mae’r rhwydwaith, a gyhoeddodd bartneriaeth unigryw gydag S4C yn ddiweddar, wedi bod mewn trafodaethau gyda chymdeithasau ffermio i wella galluoedd cyfathrebu ffonau symudol a busnes ar ran y diwydiant.

Mae RWG Mobile wedi’i ddylunio yn benodol ar gyfer pobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru. Mae’r cwmni’n bwriadu sicrhau 90,000 o gwsmeriaid newydd yn y dair mlynedd gyntaf. Dywedodd sylfaenydd a chyfarwyddwr RWG Mobile Andrew Davies: “Rydym yn gwybod bod diffyg signal yn bodoli yn enwedig ar draws rhanbarthau mynyddig Cymru ac mae’n bwysig i ni, fel yr unig rwydwaith symudol yn benodol ar gyfer pobl Cymru, i ddod o hyd i atebion unigryw i hyn.

Mae un o bob deg o ddefnyddwyr yng Nghymru yn mynd ar y rhyngrwyd drwy ddefnydd ffôn symudol yn unig, y gyfran uchaf ymysg y gwledydd datganoledig ac yn fwy na dwywaith cyfartaledd y DU.

Mae RWG Mobile yn darparu cyfathrebu symudol trwy ei cerdyn SIM ei hun sy’n cynnig gwasanaeth dros Cymru gyfan a’r DU yn ogystal â’r gallu i grwydro rhyngwladol a chysylltiad 4G heb unrhyw gost ychwanegol. Mae’r cwmni wedi datblygu a lansio app y gellir ei lawrlwytho i ffonau a thabledi, sy’n galluogi cwsmeriaid i ddefnyddio rhifau lluosog i wneud a derbyn galwadau dros y rhyngrwyd gan ddefnyddio cysylltiad diwifr – sy’n hanfodol mewn ardaloedd lle mae signal gwael.

Parhaodd Andrew Davies: “Bydd y cymunedau busnes a ffermio yng Nghymru yn gwerthfawrogi gwerth a manteision yr app gan ei fod yn caniatáu i alwadau gael eu gwneud gan ddefnyddio eu rhif busnes lle mae signalau symudol yn wan, gan helpu i negyddu effaith enwog y ‘mannau gwan’ o fewn Cymru.”

Yn ychwanegol at y SIM a’r app, mae RWG Mobile bellach yn gwerthu setiau llaw yn uniongyrchol o’i siop ar-lein.

If you continue to use this website, you give permission for RWG Mobile to use cookies. Mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close