ACTIVATE SIM

Cyfraddau a Chynlluniau

Mae RWG Mobile yn ddarparwr symudol talu wrth fynd sy’n rhoi hyblygrwydd llwyr i chi ar sut i brynu a defnyddio eich gwasanaethau symudol.

Os ydych yn ddefnyddiwr talu wrth fynd neu allan o gontract gyda’ch darparydd rhwydwaith presennol, gallwch gadw eich rhif presennol a mwynhau gwasanaethau di-drafferth a dim contract. Cewch ryddid llawn i brynu eich bwndeli eich hun o funudau, negeseuon testun a data heb fod yn rhwym i gontractau hirdymor a thalu am wasanaethau nad ydych yn eu defnyddio.

Nid oes angen i chi mwyach brynu llais, negeseuon testun neu ddata ar un tro. Caniatâ ein gwasanaeth i chi brynu bwndeli ar wahân, eu hadnewyddu yn ôl eich angen. Ni wnawn eich cosbi am fynd y tu hwnt i’ch trothwyon. Gallwch fwynhau ein gwasanaethau drwy ein cardiau SIM, ap symudol neu’r ddau. Ychwanegwch gredyd ac rydych yn barod i ddechrau.

Y ffordd hawsaf i ychwanegu credyd a rheoli eich cyfrif yw drwy ein ap symudol sydd ar gael drwy Google Play Store ac Apple Store. Gallwch hefyd ychwanegu credyd drwy eich siop PayPoint a thrwy eich cyfrif ar-lein.

Bwndeli RWG Mobile

Tynnir bwndeli i lawr o falans credyd yn unig. Eisiau prynu credyd nawr?
Mae holl fwndeli yn ddilys am 30 diwrnod.

Munudau Y Deyrnas Unedig

 • 100 munud am £1.99
 • 200 munud am £2.99
 • 500 munud am £4.99
 • 5000 munud am £7.99

SMS Y Deyrnas Unedig

 • 100 SMS am £0.99
 • 500 SMS am £2.99
 • 5000 SMS am £4.99

Data Y Deyrnas Unedig

 • 500 MB am £1.99
 • 1GB am £3.99
 • 2GB am £5.99
 • 5GB am £10.99
 • 8GB am £15.99

Cyfraddau Safonol Ryngwladol a'r DU

2p/MB

Galwadau cost isel

Mae’r cyfraddau uchod yn berthnasol i alwadau ffôn dros Wi-Fi, Data Symudol a Mynediad Lleol*. Gallwch hefyd weld y cyfraddau yn ap RWG Mobile.

Adalwad

Mae adalwad yn eich ffonio ac yna yn eich cysylltu at y rhif rydych yn ei ffonio. Mae dwy ran i’r alwad felly mae’r galwadau’n ddrytach.

CYFRADDAU ADALWAD

Cysylltwch gan ddefnyddio Wi-Fi pan fydd gennych gysylltiad rhyngrwyd o safon. Byddwch yn talu cyfraddau isel RWG Mobile ar alwadau rhyngwladol yn unig. Rydym hefyd yn argymell defnyddio Wi-Fi i gysylltu pan fyddwch dramor gan fod yr opsiwn hwn yn osgoi holl ffioedd crwydro. Os nad oes cysylltiad Wi-Fi, bydd yr ap yn cysylltu'r alwad i RWG Mobile yn defnyddio eich cysylltiad data 3G neu 4G yn defnyddio'r dull galw hwn. Sylwch y codir cyfraddau crwydro data safonol gan eich darparydd ffôn symudol (gall y costau hyn fod yn uchel pan ydych yn crwydro).

*Efallai bydd eich gweithredwr symudol yn codi tâl arnoch am ddata a munudau lleol sydd heb eu cynnwys yn eich cynllun symudol.

If you continue to use this website, you give permission for RWG Mobile to use cookies. Mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close