ACTIVATE SIM

iPhone 7

26th April 2017

£579£759

Mae’r iPhone 7 yn gwella agweddau mwyaf pwysig y profiad iPhone. Mae’n cyflwyno system camera newydd datblygedig. Y perfformiad ac oes batri gorau erioed mewn iPhone. Seinyddion stereo trochi. Ysgrin arddangos mwyaf llachar a lliwgar ar iPhone. Yn gallu gwrthsefyll diferion a dŵr. Ac mae'r un mor bwerus ag y mae’n edrych. Dyma’r iPhone 7.

Clear
Quantity:
SKU: N/A Categories:

Lliwiau

 • Aur Rhosyn
 • Aur
 • Arian
 • Du
 • Du tywyll

Trosolwg

Crynodeb o’r iPhone7
 • Apple iPhone 7
 • Ffôn clyfar
 • 4G LTE datblygedig
 • 32GB/128GB/256 GB
 • GSM
 • 4.7″
 • 1334 x 750 picsel (326 ppi)
 • Retina HD
 • 12 MP (7 Camera Blaen)
 • Arian/Du/Du Tywyll/Aur/Aur Rhosyn

Trosolwg o’r iPhone 7

Mae iPhone 7 yn gwella agweddau mwyaf pwysig y profiad o’r iPhone. Mae’n cyflwyno system camera newydd datblygedig. Y perfformiad ac oes batri gorau erioed mewn iPhone. Seinyddion stereo trochi. Y sgrin arddangos mwyaf llachar a lliwgar ar iPhone. Gallu gwrthsefyll diferion a dŵr. Ac mae’r un mor bwerus ag y mae’n edrych. Dyma’r iPhone 7. Mae iPhone 7 yn cyrraedd lefel newydd o ddyfeisgarwch a manyldeb. Nid yw’r gorffeniad yn debyg i unrhyw beth y mae Apple wedi ei wneud o’r blaen. Mae’r clawr yn gallu gwrthsefyll diferion a dŵr. Nawr rydych wedi eich gwarchod yn well nag erioed rhag diferion, dwr a hyd yn oed llwch. Mae’r botwm cartref wedi ei ail-greu’n llwyr. Ac oherwydd y cynllun unffurf sy’n ddi-dor wrth i chi ei gyffwrdd, mae’r iPhone 7 yn teimlo mor anhygoel ag y mae’n edrych.

Croeso gartref

Mae’r botwm gartref ar yr iPhone 7 yn fotwm datblygedig cadarn wedi ei gynllunio i fod yn gryf, ymatebol a sensitive i wasgedd. Gan weithio ar y cyd â’r peiriant Taptic arloesol, mae’n rhoi adborth manwl cyffyrddadwy wrth i chi ei wasgu. A gallwch hyd yn oed ei addasu i’ch steil chi. Croeso gartref.

Synhwyrydd ôl bys datblygedig

Gan ddefnyddio synhwyrydd datblygedig sydd mor gyflym ag erioed, mae TouchID yn gwneud datgloi eich iPhone yn hawdd ac yn ddiogel.

System Apple Pay yw’r ffordd fwyaf diogel o dalu

Gydag iPhone, gallwch dalu’n syth ac yn ddiogel mewn siopau, mewn apiau ac ar y we. Ac oherwydd na chaiff manylion eich cerdyn eu rhannu o gwbl gan Apple â gwerthwyr na’i storio ar eich teclyn, defnyddio System Apple Pay yw’r ffordd hawsaf o dalu.

Helo, pishyn

Mae Apple wedi ail-lunio camera hyfryd yr iPhone, gan ychwanegu sefydlogi delwedd optegol, agoriad ƒ/1.8, a lens chwe elfen i’w wneud hyd yn oed yn well ar gyfer saethu ffotograffau a fideos mewn golau isel. A gyda nodweddion newydd datblygedig fel lluniau lliw eang, bydd eich ffotograffau a’ch ffotograffau byw yn edrych hyd yn oed yn fwy clir. Nid yn unig y mae’r camera manylder uwch FaceTime o ansawdd gwell, ond mae hefyd yn defnyddio lluniau lliw ehangach. Felly nawr fe allwch dynnu hunluniau cliriach a mwy bywiog. Poeni am oleuo? Mae’r Flash Retina yn gweddu i’r golau amgylchol ar gyfer llun gyda lliw croen naturiol yr olwg. Helo, pishyn. Pam fod y camera ar iPhone 7 mor ddatblygedig? Mae ganddo brosesydd signal llun datblygedig a gynlluniwyd gan Apple wedi ei adeiladu i’r sglodyn A10 Fusion. Pan fyddwch yn tynnu llun neu fideo, mae’r ISP yn rhoi pŵer i dros 100 biliwn o weithrediadau a hyd yn oed yn defnyddio dysgu peiriant i wneud i’ch lluniau edrych yn wych. Mae gwelliannau eraill yn cynnwys ffocws cyflymach a mapio tôn lleol a chydbwysedd gwyn gwell.

Mwy disglair a lliwgar

Mae bron popeth yr ydych yn ei brofi gyda’ch iPhone yn dod yn fyw ar eich sgrin arddangos. Dyma ble’r ydych yn edrych ar y ffotograffau, negeseuon, newyddion a’r pethau amrywiol eraill sy’n llenwi’ch diwrnod. Mae sgrin arddangos yr iPhone 7 yn defnyddio’r un gwagle lliw â’r diwydiant sinema ddigidol, felly bydd yr hyn a welwch lawer yn fwy disglair a bywiog. Achos rydym ni gyd yn haeddu ychydig mwy o ddisgleirdeb yn ein diwrnod.

3D Touch

Pan fyddwch yn defnyddio 3D Touch, bydd eich iPhone yn ymateb gyda churiadau ysgafn. Felly, nid yn unig y byddwch yn gweld beth mae gwasgu yn ei wneud - byddwch yn ei deimlo hefyd. Mae’r sgrin arddangos Retina manylder uwch ar yr iPhone 7 yn integreiddio 3D Touch yn ddwfn trwy iOS. Nawr fe allwch ryngweithio gyda’r apiau Messages, Calendar, Mail, ac apiau eraill mewn ffordd fwy pwerus ac ymatebol.

Mae iPhone 7 yn gwneud sŵn. Llawer o sŵn

Am y tro cyntaf, mae iPhone yn dod gyda seinyddion stereo, sy’n creu dwywaith yr allbwn sain sydd gan iPhone 6s ac ystod dynamic uwch. Felly, p’un ai rydych yn gwrando ar gerddoriaeth, gwylio fideos neu’n gwneud galwadau allan yn uchel, mae iPhone 7 yn gwneud sŵn. Llawer o sŵn.

Symlrwydd a thechnoleg, gyda’i gilydd yn well nag erioed

Mae iPhone 7 yn dod gyda EarPods sydd â chysylltydd Lightning. Ond os ydych eisiau gwrando trwy’ch hen glustffonau, gallwch eu plygio nhw i mewn gan ddefnyddio addaswr jac clustffonau 3.5 mm sydd hefyd yn gynwysedig. Mae’r AirPods yn cynnig profiad gwrando newydd sbon. Mae’r clustffonau eedi eu cynllunio’n ofalus iawn o ran technoleg y tu mewn i ddyfais fechan iawn, ac maent yn cyfuno sain glir fel grisial gyda theimlad newydd o ryddid. Symlrwydd a thechnoleg gyda’i gilydd, yn well nag erioed. Mae’r canlyniad yn hollol hudol.

Teithio

Mae gan yr iPhone 7 LTE datblygedig, gyda chyflymder o hyd at 450 Mbps ar gyfer lawrlwythiadau data -dros 50 y cant yn gyflymach na iPhone 6s a thair gwaith yn fwy cyflym na iPhone 6. A diolch i hyd yn oed mwy o fandiau LTE bands, bydd gennych y trawsrwydweithio byd-eang gorau sydd ar gael mewn ffôn clyfar. Pob lwc ar eich teithiau.

Voice over LTE

Mae iPhone 7 yn cefnogi Voice over LTE - galwadau band eang o ansawdd uchel sy’n sicrhau bod eich sgyrsiau yn swnio mor glir â phe byddech yn siarad wyneb yn wyneb. Pan nad ydych yn gallu cael gwasanaeth cellog, mae ffonio Wi-Fi yn ffordd hawdd o wneud a derbyn galwadau dros gyswllt Wi-Fi. A nawr mae’r ddau yn cael eu cefnogi ar hyd yn oed fwy o gludwyr ledled y byd. Does dim ots o ble y daw eich galwad, bydd iPhone 7 yn gallu ei hateb fel galwad arferol. Gallwch hyd yn oed gael mynediad i’rrhifau yn eich ffôn a mynd at alwad arall sy’n eich disgwyl.

Wedi i chi brofi iOS, byddwch yn deall pam fod gymaint o bobl wrth eu bodd yn defnyddio iPhone!

Mae iOS yn dod ag iPhone yn fyw mewn ffyrdd anhygoel o bersonol a phwerus. Mae’r rhyngwyneb yn hardd ac yn hawdd ei ddefnyddio. Mae awgrymiadau deallus yn ymddangos pan fyddwch eu hangen. Ac mae technolegau datblygedig yn amddiffyn eich preifatrwydd a’ch diogelwch. Ar ôl i chi brofi iOS, byddwch yn deall pam fod gymaint o bobl wrth eu bodd yn defnyddio iPhone!

Manylion

Manylion cyffredinol

Côf Mewnol:

32GB/128GB/256GB

Maint:

138.3mm x 67.1mm x 7.1mm

Pwysau:

138g

Arddangosfa:

4.7″ sgrin lydan â golau cefn LED cenhedlaeth nesaf, sgrin arddangos Aml-Gyffyrddiad gyda thechnoleg IPS a pheiriant Taptic newydd (326ppi)

Batri:

Batri lithiwm-ïon aildrydanadwy yn rhan o’r ffôn

Amser Siarad:

Hyd at 14 awr ar 3G (di-wifr)

Chipset:

Sglodyn A10 Fusion gyda phensaernïaeth 64-did, Cyd-brosesydd symudiad M10 yn rhan o’r ffon

CPU:

Sglodyn A10 Fusion

System weithredu:

iOS 10

SIM:

Nano

Synwyryddion:

Synhwyrydd adnabod drwy gyffyrddiad ôl bys, Baromedr, gyro tair echel, Acceleromedr, synhwyrydd agosrwydd, synhwyrydd golau amgylchynol.

Adloniant

Chwarae fideo:

Hyd at 13 awr (di-wifr)

Camera:

Camera 12MP newydd sbon

Fideo:

Recordio fideo 4K ar 30 fps, recordio fideo 1080p manylder uchel ar 30 fps neu 60 fps, Cefnogaeth fideo Slo-mo am 1080p am 120 fps a 720p am 240 fps

Camera sylfaenol:

Camera 12MP newydd sbon, agoriad ƒ/1.8, sefydlogi delwedd optegol, lens chwe elfen

Camera eilaidd:

Ffotograffau 7-megapicsel, agoriad ƒ/2.2, recordio fideo 1080p manylder uchel

Cysylltiad

Rhwydwaith:

Yn barod am 4G

Cysylltiad:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, band-deuol, Bluetooth v4.0, NFC

If you continue to use this website, you give permission for RWG Mobile to use cookies. Mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close