ACTIVATE SIM

Pam ydym yn talu mwy am linellau tir?

25th October 2016

Daeth ambell ffaith ddiddorol o adroddiad diweddaraf Ofcom ynglŷn â’r pris arferol a delir fesul munud a ddefnyddir ar ffôn symudol a llinell tir yn 2015.

Yn ôl yn 2010, y pris cyfartalog ar gyfer pob galwad ffôn symudol a llinell tir oedd ychydig dros 8c y funud. Ers hynny fodd bynnag, mae newid eithriadol wedi bod ym mhris cyfartalog galwad llinell tir ac mae pob munud bellach yn costio 11.7 ceiniog ar gyfartaledd a gallwn ddisgwyl i hyn godi. Y prif reswm am hyn yw’r gostyngiad parhaus yn nefnydd galwadau llinell tir dros y blynyddoedd hynny gyda lleihad arall o 10% yn 2016 tra bod y pris mae cwsmeriaid yn ei dalu am gysylltiad wedi aros yr un fath.

Cymharwch hyn i bris cyfartalog munud ar ffôn symudol sydd wedi aros yn gyson i’r lefel 2010 yn 8.1 ceiniog gan fod gweithredwyr wedi gallu dal prisiau. Felly pam ein bod yn parhau i ddefnyddio llinellau tir tra bod gwahaniaeth pris sylweddol o dros 40% yn awr? A yw’n ymwneud â’r sicrwydd neu a yw darparwyr cyfathrebu wedi bod yn glyfar ofnadwy yn y gwaith o fwndelu gwasanaethau megis symudol, band eang neu deledu i mewn i un pecyn a bod defnyddwyr yn cael eu drysu gyda’r hyn maent yn ei dalu amdano?

Fel llawer o bethau mewn bywyd, os oes gennych yr amser i ymchwilio a delio’r gyda’r broblem mae modd gwneud arbedion. Drwy dynnu eich llinell tir a newid i ddefnydd symudol yn unig mae arbedion sylweddol i’w gwneud am bris eich teleffon. Mae pa un ai eich bod yn gallu gwneud hynny’n emosiynol yn fater arall.

If you continue to use this website, you give permission for RWG Mobile to use cookies. Mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close