ACTIVATE SIM

Pam nad oes gan Gymru rwydwaith ffôn symudol?

23rd June 2016

British Telecom, France Telecom, Deutsche Telecom, Eircom. Os ydych yn meddwl am wlad byddwch yn gallu enwi ei rhwydwaith ffôn symudol yn hawdd. Ond nid Cymru. Ni chynrychiolir gwlad sydd â rhwydwaith cyfathrebiadau mewn modd sy’n adlewyrchu’r genedl, sef gwlad â thros 3m o bobl a’r 34ain wlad fwyaf yn Ewrop allan o 51.

Rhaid i genedl fodern gael darparwr cyfathrebiadau sy’n adlewyrchu ei hun yn haeddiannol ac yn deall anghenion ei phobl a’i diwylliant. Mae’r rhan fwyaf o ddiwydiannau yn awr yn adlewyrchu Cymru felly, ond parha telegyfathrebiadau i fod yr olaf i adlewyrchu personoliaeth yn hyn o beth. Gwasanaethir marchnad delgyfathrebiadau presennol Cymru gan fusnesau lleol ag adnoddau annigonol neu Weithredwyr Rhwydwaith Symudol mawr sy’n anwybodus am y gwahaniaethau diwylliannol mae poblogaeth Cymru yn eu cynrychioli.

Crëwyd Rhaglen Ddigidol Cymru gan Lywodraeth Cymru yn 2010 i “Wneud Cymru yn Genedl Ddigidol”, ond yn absenoldeb rhwydwaith telegyfathrebiadau mae’n anodd datgan bod camau cadarnhaol yn cael eu gwneud ond mae RWG Mobile wedi cael ei sefydlu i lenwi bwlch yn y rhaglen honno.

Ar hyn o bryd mae 16% o ddefnyddwyr ffonau symudol yng Nghymru yn datgan eu bod yn eithaf anfodlon neu’n anfodlon iawn gyda’u rhwydwaith symudol. Y prif resymau am hyn yw cyflymder rhyngrwyd, gwobrau neu gynigion arbennig a gwasanaeth cwsmeriaid. Mae defnyddwyr ffonau clyfar yng Nghymru yn cynyddu 8% y flwyddyn. Golyga hyn bod mwy o bobl nag erioed yn dechrau mwynhau cyfathrebiadau 3G a 4G. Fodd bynnag, parha bwlch sylweddol o’i gymharu â chyfartaledd y DU. Mae defnyddwyr cyfrifiaduron llechen ar gynnydd 24% y flwyddyn ond llai na hanner y boblogaeth sydd yn berchen ar un. Mae argaeledd 4G  yn gofalu am 45% o’r cyfanswm poblogaeth yn unig o’i gymharu â 73% ledled gweddill y DU.

Yn sicr iawn rhaid i bethau newid……

If you continue to use this website, you give permission for RWG Mobile to use cookies. Mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close