ACTIVATE SIM

Ein Stori

Mae gan Gymru wir ymdeimlad o berthyn.

 

Cyn y lansiwyd RWG Mobile, nid oedd rhwydwaith ffôn symudol a berthynai i Gymru. Rhwydwaith ffôn a redwyd gan bobl yng Nghymru, i bobl yng Nghymru. Un gyda gwasanaeth Cymraeg yn safonol.

 

Aeth RWG Mobile ati i newid hynny.

 

Mae RWG Mobile gyda’r cwsmer yn greiddiol iddo. Rydym yn gofalu amdanynt drwy ddarparu cynnyrch a gwasanaethau arloesol i’r rhai sy’n byw a gweithio yng Nghymru, a’n ffrindiau sy’n dod i ymweld.

 

Rydym yn angerddol am wasanaeth da a phopeth Cymraeg. Dyna pam ein bod â thîm o bobl angerddol, wrth law yng Nghymru, sydd bob amser yn hapus i ateb unrhyw ymholiad sydd gennych. Mawr neu fach. Yn Gymraeg neu Saesneg.

 

Mae gan bron i holl wledydd eraill Ewrop eu rhwydweithau ffôn symudol eu hunain. Felly efallai nad ydym yn sefydlu tuedd, ond ni yw’r wlad gyntaf yn y DU i gael rhwydwaith ffôn symudol ymroddedig. Oherwydd pam na ddylai pobl Cymru gael y cwbl?

If you continue to use this website, you give permission for RWG Mobile to use cookies. Mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close