ACTIVATE SIM

Cerdyn SIM Symudol

 • Sut wyf yn dechrau?
  • Daw ein cardiau SIM mewn tri maint. Dewiswch y maint cywir ar gyfer eich ffôn a’i roi yn y slot cerdyn SIM.
  • Trowch eich ffôn ymlaen a bydd yn cysylltu’n awtomatig i rwydwaith RWG Mobile.
  • Nid oes gwasanaethau ar gael nes i chi ychwanegu credyd ond gallwch gysylltu â gofal cwsmeriaid drwy ddeialu 32133 o’ch ffôn RWG Mobile neu 01633 386486 o unrhyw ffôn arall.
 • Pa declynnau allaf eu defnyddio?
  • Rhed RWG Mobile oddi ar rwydwaith symudol Three. Bydd yn gweithio mewn ffonau clyfar cydnaws yn unig. Os ydych yn ansicr fod eich ffôn yn gydnaws yna ffoniwch ni ar 01633 386486.
 • Sut wyf yn ychwanegu credyd?
  • Y ffordd hawsaf i ychwanegu credyd yw drwy Ap RWG Mobile, sydd ar gael ar Google Play ac Apple Store.
  • Gallwch hefyd ychwanegu credyd drwy brynu e-daleb RWG Mobile o unrhyw siop PayPoint a deialu 32111 i roi’r cod unigryw i mewn.
  • Mae ychwanegu credyd ar gael drwy ein gwefan gan ddefnyddio PayPal neu unrhyw gerdyn credyd/debyd. Mewngofnodwch lle gallwch hefyd reoli eich gosodiadau ychwanegu credyd awtomatig.
 • Sut wyf yn gwirio fy malans?
  • Dangosa ap RWG Mobile yr holl wybodaeth yr ydych ei hangen am eich balans a’ch lwfansau bwndel. Ceir hyn ar y sgrin hafan.
  • Gallwch wirio eich balans credyd drwy ddeialu 32122 o’ch ffôn RWG Mobile.
  • Mae eich cyfrif ar-lein hefyd yn cynnwys eich holl wybodaeth cyfrif gan gynnwys defnydd a hanes taliadau.
 • Sut wyf yn gwirio fy neges llais?
  • Deialwch 32144 o’ch ffôn RWG Mobile i alluogi, gosod a gwrando ar neges llais.
 • Sut wyf yn cysylltu â gofal cwsmeriaid?
  • Deialwch 32133 o’ch ffôn RWG Mobile i gysylltu â’n tîm gwasanaeth cwsmeriaid yng Ngogledd Cymru.
  • Gallwch gysylltu â’r tîm gwasanaeth cwsmeriaid ar 01633 386 486 drwy unrhyw ffôn arall.
 • A allaf gadw fy rhif presennol o’m rhwydwaith bresennol?
  • Drwy ymuno ag RWG Mobile nid oes angen i chi golli eich rhif presennol. Ffoniwch ein tîm gwasanaeth cwsmeriaid ar 01633 386 486 a gallant helpu i ddechrau’r broses.
  • Os gwyddoch sut mae porthi yn gweithio yna ewch i gael Cod Awdurdodi Porth (PAC) gan eich darparydd presennol ynghyd â cherdyn SIM RWG Mobile newydd. Ffoniwch ni i ni fedru gofalu am y gweddill.
  • Gyda’n ap symudol rydych yn gallu porthi hyd at bum rhif i’ch cyfrif. Felly os ydych eisiau cadw mwy nag un rhif yna ffoniwch ni gyda’r manylion a gofalwn am hyn i chi.
 • Sut wyf yn llwybro galwadau i ap RWG Mobile?
  • Mae’r gallu i ffonio Wi-Fi drwy ein ap symudol yn golygu na fyddwch heb signal gartref. Os nad oes gennych signal gallwch wneud galwadau allan drwy ap RWG Mobile heb newid unrhyw osodiadau. Agorwch yr ap a dechreuwch ffonio.
  • Os ydych eisiau galwadau mewnol uniongyrchol i’r ap, cewch eich rhif rhithwir cyntaf am ddim drwy glicio’r arwydd plws gwyrdd ar waelod sgrin yr Ap. Gallwch olygu eich gosodiadau blaenyrru galwadau o fewn eich teclyn er mwyn cyfeirio galwadau i’r rhif hwn. Os ydych yn ansicr ar sut i wneud hyn, ffoniwch ni ar 01633 386 486.
 • Sut wyf yn gwirio’r ddarpariaeth symudol yn fy ardal?
 • Nid wy’n gallu cael mynediad i'r rhyngrwyd

  Unwaith mae’ch cerdyn SIM wedi ei rhoi mewn ffôn heb ei gloi, fe ddylai cysylltu yn awtomatig i rwydwaith RWG Mobile. Os yw galwadau ffôn a SMS yn gweithio ond bod data yn methu, bydd rhaid newid gosodiad APN ar eich ffôn symudol. Fydd hwn yn wahanol ar gyfer pob ffôn, felly dilynwch y cyfarwyddiadau isod os gwelwch yn dda:

  Ffôn Android

  • Tap the Menu button
  • Tap Settings
  • Tap Wireless and networksor .. (depending on your version of Android)
  • Tap Mobile Networks
  • Tap Access point names
  • Tap the Menu button
  • Tap New APN
  • Enter the following data into the onscreen form, without changing any other settings;
   Name – 3 Internet
   APN – three.co.uk
   MMSC – http://mms.um.three.co.uk:10021/mmsc
   MMS Proxy – mms.three.co.uk
   MMS Port – 8799
   APN type – If given a choice, select internet+mms, if the keyboard appears enter *
   (As a check, the image below shows blue text in the fields you should have completed)
  • Tap the Menu button
  • Tap Save
  • Enable the newly-added APN by ensuring the line is ticked, or the radio button is lit by tapping on it
  • Check the notification bar for 4GH3GEor with up and down arrows beside it, which will indicate your connection is working

  IPhone

  From the home screen:

  • Tap Settings.
  • In the first section tap Mobile Data/Cellular Data.
  • Tap Mobile Data Network/Cellular Data Network.
  • Enter the following settings into the on screen form, without changing any other settings:
   Mobile/Cellular Data:
   APN – co.uk
   Visual Voicemail:
   MMS
   :
   APN – three.co.uk
   MMSC – http://mms.um.three.co.uk:10021/mmsc
   MMS Proxy – 217.171.129.2:8799
   MMS Max Message Size – 2079152
   (As a check, the image below shows blue text in the fields you should have completed)
  • Tap the left arrow at the top three times
  • Press the home button
  • On the status bar at the top of the screen, next to the name of your mobile network, you should now see a data connection indicator 4G3GEor GPRS. This means the data connection is live and working.

  Windows 10 Mobile

  From the Home screen:

  • Swipe right-to-left across the screen to open the Apps
  • Scroll down and tap Settings.
  • In the Settings menu, tap Network & wireless.
  • Tap Mobile & SIM.
  • Scroll down and tap SIM settings.
  • At the bottom of this page you will find separate buttons to add Internet and MMS APNs. Tap + Add an internet APN.
  • Enter the following settings into the onscreen form, without changing any other settings:
   Profile name – 3 Internet
   APN – co.uk
   (As a check, the image below left shows blue text in the fields you should have completed)
  • Tickthe box to Use this APN for LTE…
  • Scroll to the bottom and tap Save.
  • Tap +Add MMS APN.
  • Enter the following settings into the onscreen form, without changing any other settings:
   Profile name – 3 MMS
   APN – co.uk
   Proxy server – mms.three.co.uk
   Proxy port – 8799
   MMSC (URL) – http://mms.um.three.co.uk:10021/mmsc
   Maximum MMS size – 2097152
   (As a check, the image below right shows blue text in the fields you should have completed)
  • Scroll to the bottom and tap Save.
  • With Wi-Fi turned off, you should now see 4G3GHEor Gon the top line of the display, next to the signal bars. This indicates you are connected to the data network.

 • Galw yn rhyngwladol

  Mae pob un o’n cerdiau SIM yn cynnwys galw rhyngwladol wedi eu anablu yn awtomatig, ond gallwch wneud galwadau rhyngwladol trwy ap RWG Mobile. Os hoffech wneud galwadau rhyngwladol trwy eich cerdyn SIM galwch ni os gwelwch yn dda ar 01633 386 486, dydd Llun i ddydd Gwener, 9am to 5.30pm neu am chymorth 24-awr, anfonwch eBost i cymorth@rwgmobile.cymru

 • Defnyddio eich ffôn symudol dramor

  Mae crwydro rhyngwladol wedi ei anablu yn awtomatig pan fyddech yn derbyn eich cerdyn SIM y tro cyntaf. Os hoffech crwydro rhyngwladol, galwch ni os gwelwch yn dda ar 01633 386 486, dydd Llun i ddydd Gwener, 9am to 5.30pm neu am chymorth 24-awr, anfonwch eBost i cymorth@rwgmobile.cymru

  Unwaith mae’ch gwasanaeth crwydro yn gweithio bydd gwasanaethau llais ac SMS ar gael ar unwaith. Fodd bynnag, i galluogi gwasanaethau data, falle fydd rhaid newid gosodiad APN ar eich ffôn symudol. Fydd hwn yn wahanol ar gyfer pob ffôn, felly dilynwch y cyfarwyddiadau isod os gwelwch yn dda:

   

  Ffôn Android

  • Tap the Menu button
  • Tap Settings
  • Tap Wireless and networksor .. (depending on your version of Android)
  • Tap Mobile Networks
  • Tap Access point names
  • Tap the Menu button
  • Tap New APN
  • Enter the following data into the onscreen form, without changing any other settings;
   Name –
   APN – mob.minternet.net or mbb.minternet.net
   MMSC – http://mms.um.three.co.uk:10021/mmsc
   MMS Proxy – mms.three.co.uk
   MMS Port – 8799
   APN type – If given a choice, select internet+mms, if the keyboard appears enter *
   (As a check, the image below shows blue text in the fields you should have completed)
  • Tap the Menu button
  • Tap Save
  • Enable the newly-added APN by ensuring the line is ticked, or the radio button is lit by tapping on it
  • Check the notification bar for 4GH3GEor with up and down arrows beside it, which will indicate your connection is working

   

  IPhone

   

  From the home screen:

  • Tap Settings.
  • In the first section tap Mobile Data/Cellular Data.
  • Tap Mobile Data Network/Cellular Data Network.
  • Enter the following settings into the on screen form, without changing any other settings:
   Mobile/Cellular Data:
   APN – mob.minternet.net or mbb.minternet.net
   Visual Voicemail:
   MMS
   :
   APN – three.co.uk
   MMSC – http://mms.um.three.co.uk:10021/mmsc
   MMS Proxy – 217.171.129.2:8799
   MMS Max Message Size – 2079152
   (As a check, the image below shows blue text in the fields you should have completed)
  • Tap the left arrow at the top three times
  • Press the home button
  • On the status bar at the top of the screen, next to the name of your mobile network, you should now see a data connection indicator 4G3GEor GPRS. This means the data connection is live and working.

   

  Windows 10 Mobile

  From the Home screen:

  • Swipe right-to-left across the screen to open the Apps
  • Scroll down and tap Settings.
  • In the Settings menu, tap Network & wireless.
  • Tap Mobile & SIM.
  • Scroll down and tap SIM settings.
  • At the bottom of this page you will find separate buttons to add Internet and MMS APNs. Tap + Add an internet APN.
  • Enter the following settings into the onscreen form, without changing any other settings:
   Profile name –
   APN – mob.minternet.net or mbb.minternet.net
   (As a check, the image below left shows blue text in the fields you should have completed)
  • Tickthe box to Use this APN for LTE…
  • Scroll to the bottom and tap Save.
  • Tap +Add MMS APN.
  • Enter the following settings into the onscreen form, without changing any other settings:
   Profile name – 3 MMS
   APN – three.co.uk
   Proxy server – mms.three.co.uk
   Proxy port – 8799
   MMSC (URL) – http://mms.um.three.co.uk:10021/mmsc
   Maximum MMS size – 2097152
   (As a check, the image below right shows blue text in the fields you should have completed)
  • Scroll to the bottom and tap Save.
  • With Wi-Fi turned off, you should now see 4G3GHEor Gon the top line of the display, next to the signal bars. This indicates you are connected to the data network.

If you continue to use this website, you give permission for RWG Mobile to use cookies. Mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close