ACTIVATE SIM

Sut Mae’n Gweithio

 • Beth yw ap RWG Mobile?
  • Mae ap RWG Mobile yn darparu rhifau ffôn symudol ychwanegol y gallwch eu defnyddio am ddim, a galwadau a negeseuon cost isel heb yr angen am gerdyn SIM neu declyn ychwanegol.
  • Rydych angen cysylltiad Wi-Fi neu ddata symudol er mwyn defnyddio’r ap.
  • Mae galwadau a negeseuon ap i ap am ddim ac yn anghyfyngedig. Dangosir y defnyddwyr gallwch eu ffonio ac anfon neges iddynt yn glir yn ‘Cysylltiadau’ eich ap.
 • Pam ddylwn i ddefnyddio'r ap?

  Gallwch arbed ar alwadau lleol a rhyngwladol a chael rhifau ffôn ychwanegol ar eich ffôn presennol, gan adael i chi gadw eich rhif personol yn breifat a defnyddio eich rhifau ap RWG ar gyfer gwaith, mân hysbysebion neu llu o resymau eraill.

  Nodweddion allweddol:

  • Ap ffôn symudol hawdd i’w ddefnyddio
  • Cadwch eich rhif personol yn breifat
  • Galwadau ar-lein a sgyrsiau am ddim
  • Gwnewch alwadau ac SMS cost isel
  • Derbyniwch alwadau ac SMS
  • Addaswch bob proffil RWG
  • Personolwch bob neges llais
  • Gwelwch yn hawdd pwy sy’n ffonio
  • Dewiswch pryd ydych ar gael
 • Oes angen y rhyngrwyd i ddefnyddio'r ap?

  Oes. Mae angen cysylltiad Wi-Fi neu ddata ffôn symudol i ddilysu manylion defnyddwyr ar ap RWG Mobile. Hefyd maent eu hangen i wneud a derbyn galwadau a gyrru a derbyn SMS a negeseuon sgwrs.

 • Ydy hi'n bosib gwneud galwadau heb fynediad i'r rhyngrwyd?

  Na. Mae pob galwad yn dibynnol ar y rhyngrwyd (mae Mynediad Lleol ac Adalwad ond yn defnyddio pecyn data bychan i osod eich rhif galw). Rydym hefyd angen y rhyngrwyd i ddilysu eich manylion defnyddiwr. Llwybrir galwadau a negeseuon sy’n dod i mewn i’ch rhifau ap RWG dros y rhyngrwyd.

 • Ydy hi'n bosib derbyn galwadau gydag ap RWG?

  Ydy. Gallwch dderbyn galwadau ar rhifau RWG ar unrhyw declyn. Llwybrir holl alwadau ar y ffordd i mewn o’r galwr dros y rhyngrwyd i ap RWG. Felly mae’n rhaid i chi gael mynediad at y rhyngrwyd i dderbyn galwadau. Gallwch sefydlu neges llais ar gyfer yr achlysuron pan na fyddwch ar-lein neu ar gael.

 • Ni allaf dderbyn unrhyw alwadau na negeseuon sgwrs

  Efallai bydd rhaid i chi droi hysbysiadau ymlaen.

  • Ar declyn ffôn iOS dewiswch Gosodiadau > RWG > Hysbysiadau > Caniatau Hysbysiadau.
  • Mae teclynnau Android yn amrywio ond gallwch ddewis ar eich ffôn Gosodiadau > Sŵn a hysbysiadau > Hysbysiadau Ap > RWG > Toglo Bloc i ‘off’.
 • Faint mae'n ei gostio?

  Mae’r ap am ddim a gallwch ffonio ac anfon negeseuon i ddefnyddwyr ap RWG eraill am ddim. Gallwch weld cyfraddau galwadau i ddefnyddwyr sydd ddim ag ap RWG Mobile a chostau rhifau RWG yn yr ap.

 • A oes ffioedd cysylltu?

  Nid oes ffioedd cysylltu nac unrhyw gostau cudd eraill. Codir ar alwadau mewn blociau 60 eiliad.

 • Pa mor ddiogel yw fy nghyfathrebiad?

  Amgryptir galwadau ap-i-ap yn llawn gan felly ddiogelu eich gwybodaeth bersonol.

 • Sut allaf ffonio am ddim?

  Gwahoddwch eich ffrindiau a gallwch eu ffonio am ddim o’ch rhif SIM. Pan ymuna eich cyswllt â chi fe wnewch dderbyn hysbysiad a byddant ag eicon ‘am ddim’ yn eich rhestr Cysylltiadau. Gallwch ffonio neu anfon neges i unrhyw gyswllt sy’n ddangos yr eicon ‘am ddim’ am ddim.

If you continue to use this website, you give permission for RWG Mobile to use cookies. Mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close