ACTIVATE SIM

Data dwbl ar gyfer mis Rhagfyr!

21st December 2016

Prynwch fwndel data unrhyw dro yn ystod mis Rhagfyr a gwnawn ddyblu’ch lwfans am ddim.  

Talwch £3.99 fis Rhagfyr a gwnawn ddyblu eich lwfans 500MB i 1GB! Talwch £13.99 y mis hwn a chewch 10GB o ddata am bris 5GB!

Dewiswch unrhyw fwndel a gwnawn ddyblu’r maint data, yn gyfan gwbl am ddim:

Talwch Lwfans data dwbl
£3.99 500MB 1GB
£5.99 1GB 2GB
£8.99 2GB 4GB
£13.99 5GB 10GB

Defnyddiwr RWG Mobile presennol?

Agorwch ap RWG Mobile i brynu bwndel neu mewngofnodwch i’ch cyfrif drwy’r wefan i ychwanegu.

Newydd i RWG Mobile?

Hyd yn oed os ydych ar rwydwaith arall, gallwch barhau i elwa o’n cyfraddau gwerth gwych a chynnig data dwbl drwy archebu Cerdyn SIM o’n gwefan ar rwgmobile.cymru. Gallwch gadw eich rhif presennol drwy ei symud o’ch rhwydwaith presennol!

At hyn, nid oes cyfyngiad ar faint o fwndeli data dwbl gallwch eu prynu. Gwnawn ddyblu eich data bob tro yr ychwanegwch y mis hwn. Felly rydych yn barod i dynnu lluniau, rhannu a sgwrsio’r Nadolig hwn!

Cynnig Data Dwbl yn gorffen 31 Rhagfyr am 23:59.

Dewiswch ryddid a hyblygrwydd gyda RWG Mobile

Gyda RWG Mobile rydych yn creu pecyn sy’n iawn i chi. Nid ydych yn talu am beth na wnewch ei ddefnyddio. Mae defnyddwyr ap RWG Mobile hefyd yn cael galwadau Wi-Fi am ddim ac ail rif am ddim. Hefyd gallwch archebu eich cerdyn SIM RWG Mobile am ddim heddiw i elwa o’n cyfraddau gwerth gwych!

 

If you continue to use this website, you give permission for RWG Mobile to use cookies. Mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close