ACTIVATE SIM

Polisi cwcis

SUT Y DEFNYDDIWN CWCIS

Mae cwcis yn ffeiliau bach a arbedir gan eich porwr we i gynorthwyo cymwysiadau penodol i’ch adnabod chi a’ch hoffterau. Defnyddiwn gwcis i bersonoli eich dangosfwrdd a gwella eich profiad gyda ni trwy gofio opsiynau yr ydych wedi’u dewis yn y gorffennol a safleoedd yr ydych wedi ymweld â hwy yn flaenorol. Gall cwcis RWG Mobile gynnwys gwybodaeth adnabod. Mae hon yn rhan o’r wybodaeth a gasglwn amdanoch. Gellir ei rhoi i drydydd parti i’w dadansoddi ar eich rhan yn unol â’r Polisi Preifatrwydd hwn.

Gall yr opsiwn cymorth ar far offer y rhan fwyaf o borwyr eich cynorthwyo wrth ddileu cwcis a’u hatal rhag cael eu storio ar eich cyfrifiadur yn y dyfodol. Os ydych yn dileu neu’n analluogi cwcis, efallai y gwelwch nad yw rhai o wasanaethau RWG Mobile sydd wedi’u personoli ar gael i chi.

Efallai y gwnaiff RWG Mobile ddefnyddio gifs neu ffaglau gwe eglur i gyfrif eich ymweliadau i dudalen we benodol ar ei safle neu mewn negeseuon e-bost penodol a yrrir i chi. Ni chesglir gwybodaeth adnabyddadwy personol.

Drwy ddefnyddio gwefannau a chymwysiadau RWG Mobile, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Dysgwch fwy am gwcis yma.

If you continue to use this website, you give permission for RWG Mobile to use cookies. Mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close