ACTIVATE SIM

Polisi Cwynion

Os nad ydym wedi datrys mater fel yr oeddech wedi disgwyl, mae gan RWG Mobile y weithdrefn ffurfiol ganlynol ar gyfer trin cwynion.

EIN HYMRODDIAD I CHI

Yn yr achos annhebygol eich bod â phroblem gyda gwasanaeth RWG Mobile, cwblhewch ein ffurflen ar-lein neu e-bostiwch eich cwyn i support@rwgmobile.wales. Anelwn bob amser i ddatrys eich mater yn gyflym ac effeithlon.

SUT ALLWCH GWYNO

Dyma’r ffyrdd y gallwch gwyno i ni:

Ar-lein

Ewch i www.rwgmobile.wales/contact-us a llenwch y ffurflen a ddarperir.

Sicrhewch eich bod yn cynnwys eich enw defnyddiwr RWG Mobile a natur eich cwyn.

Drwy e-bost

Gyrrwch eich cwyn i support@rwgmobile.wales.

Sicrhewch gynnwys eich enw defnyddiwr RWG Mobile a natur eich cwyn.

Drwy’r post

Gyrrwch lythyr i’r cyfeiriad isod. Sicrhewch gynnwys eich enw defnyddiwr RWG Mobile a natur eich cwyn:

Rheolwr Gwasanaeth Cwsmeriaid
Red White & Green Communications Limited
Tŷ Merlin, Parc Langstone,
Casnewydd
NP18 2HJ

If you continue to use this website, you give permission for RWG Mobile to use cookies. Mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close