ACTIVATE SIM

RWG Mobile
Lle ardderchog i gynnal busnes

Cyfleoedd Busnes

Mae ffindio pecyn ffôn symudol ar gyfer eich busnes yn gwaith anodd. Mae digonedd o ffonau gyda prysiau wahanol i’w chael, ond anodd perderfynu pa un fydd yn siwtio’ch busnes. Credwn fod gennym ni yr ateb.

RWG Mobile yw’r rhwydwaith cyntaf i’w sefydlu yn benodol i wasanaethu Cymru. Cwmni sydd yn cael ei rhedeg gan bobl yng Nghymru ar gyfer bobl Cymru, ond yn bwysig hefyd mae’r rhwydwaith yn gweithio trwy gydol yr DU a thu hwnt. Gan ddefnyddio seilwaith Three UK, sydd yn gyson yn derbyn gwobrau* rhwydwaith am berfformiad gorau ar gyfer rhanbarth Cymru,

Rydym hefyd wedi datblygu Ap ein hunain, i’w chael am ddim sydd yn ategu ein gwasanaeth, i chaniatau ein cwsmeriaid i reoli eu cyfrifon yn hawdd ac yn gyflym. Fe allwch hefyd defnyddio’r Ap i dderbyn a gwneud galwadau a negeseuon trwy wi-fi ar eich ffôn symudol, felly os yw eich signal yn ddiflannu allwch codi eich alwad trwy defnyddio’r Ap – sydd yn hanfodol ar gyfer busnesau sy’n gweithredu o fewn ardaloedd ‘not-spots’ Cymru.

Mae ein cynnig yn apelio’n fawr:

Mae RWG Mobile yn wahanol ar gyfer busnes

Hawdd i’w ddefnyddio

*Root Metrics, ffynhonnell ddiwydiannol ar gyfer perfformiad ffonau symudol

Fyddem wrth ein bodd i glywed wrthoch chi

Am rhagor o fanylion ynglun â ffonau symudol am eich fusnes, galwch ni ar 01633 386486 nawr,

neu anfonwch ebost i cymorth@rwgmobile.cymru

If you continue to use this website, you give permission for RWG Mobile to use cookies. Mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close